Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola

Martinská 20
01008 Žilina

Správa pre Červené stužky 2018

ZŠ Martinská v Žiline sa v tomto roku zapojila do kampane Červené stužky zorganizovaním nasledujúcich aktivít:

Výtvarná súťaž LOGO pre Červené stužky

Prednášky a besedy na témy duševné zdravie a závislosti:
V dňoch 7.11.-22.11. 2018 prebiehali na druhom stupni v 6. a 8. ročníkoch prednášky a besedy na tému závislosti pod vedením školskej psychologičky. Žiakom sa premietal aj dokument Komunita, o ktorom sa hlbšie rozprávali počas diskusie.

Športom pre Červené stužky 2018:
Dňa 20.11.2018 dopoludnia sa na ZŠ Martinská uskutočnil školský športový turnaj, ktorý koordinovala pani učiteľka Mária Ondreášová. Bol zrealizovaný v rámci kampane -Športom pre Červené stužky 2018-. Turnaj bol zameraný na športovú hru vybíjaná.
Zúčastnili sa ho žiaci:
- celý 1. stupeň (289 žiakov + 13 pani učiteliek), z druhého stupňa siedmaci a deviataci (100 žiakov) spolu: 389 žiakov
Pred začiatkom turnaja boli žiaci oboznámení s náplňou a poslaním kampane Červené stužky. Žiaci prišli na turnaj oblečení v červených tričkách, aby sme mohli vytvoriť živú stužku, ktorou sme symbolicky vyjadrili, že nám téma HIV/ AIDS nie je ľahostajná.

Svetový deň boja proti AIDS:
Dňa 28.11. 2018 sa žiaci ZŠ Martinská zúčastnili na stretnutí k Svetovému dňu boja proti AIDS, ktoré bolo zároveň aj vyvrcholením 12. ročníka kampane Červené stužky. Na stretnutí mali žiaci možnosť vypočuť si odborné prednášky na témy HIV/AIDS ako aj prednášku na tému obchodovania s ľuďmi. V druhej časti stretnutia sa vyhodnocovali výtvarná a športová súťaž, do ktorých sme sa zapojili.

Tvorba a nosenie Červených stužiek:
Dňa 30.11. 2018 prebehla na druhom stupni v 6. ročníkoch tvorba červenej stužky a jej následné nosenie. Hodina bola spojená s besedou na tému HIV a AIDS. Žiaci sa aktívne zapájali otázkami k téme ako aj príspevkami vlastných skúseností a pozorovaní, ktoré získali o ochorení AIDS prostredníctvom filmu, dokumentu alebo v literatúre.

Správa pre Červené stužky:
Dňa 4.12. 2018 vypracovala koordinátorka prevencie v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou správu pre Červené stužky.

Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Veselská
Koordinátorky kampane: Mgr. Júlia Švecová a Mgr. Jana Majtánová

Mgr. Júlia Švecová