Súťaž - Správa pre Červené stužky

ZŠ s MŠ


05919 Vikartovce

Základná škola s materskou školou, Školská 138/6 Vikartovce
Kampaň Červené stužky 2018
(záverečná správa)

Naša škola sa pravidelne zapája do celosvetovej kampane Červené stužky. Od októbra prebiehali v našej škole rôzne aktivity zamerané na získanie čo najväčšieho množstva informácií o problematike HIV/AIDS a o zodpovednosti k vlastnému zdraviu a ochrane života. Do dvanásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa zapojila naša škola aj tento rok. Zamerali sme sa najmä na žiakov druhého stupňa. Tento rok sme sa zapojili do viacerých aktivít.
Dňa 09.11.2018 sa žiaci druhého stupňa zapojili do turistického pochodu v dĺžke 11 km. Pochodu sa zúčastnilo 70 žiakov a 7 pedagógov. Spolu sme si užili krásny, slnečný, jesenný deň a zároveň sme podporili peknú myšlienku. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí takýmto gestom prispeli do kampane boja proti AIDS. Krátka správa je zverejnená aj na webovej stránke našej školy.

Žiačky 9. ročníka v rámci hodiny občianskej výchovy zhotovili 100 ks červených stužiek, ktoré boli rozdané žiakom a pedagógom na škole. Deň pred 01.12.2018 sa po 2. vyučovacej hodine uskutočnila rozhlasová relácia a po nej naši deviataci rozdávali červené stužky po škole na znak spolupatričnosti.
Informačný panel o kampani Červené stužky, ako aj fotografie boli vytavené v priestoroch školy a na webovej stránke. Téma kampane je stále aktuálna, a preto sa plánujeme do nej v budúcnosti opäť zapojiť.

Ing. Jana Krajčová