Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola Ivana Branislava Zocha

Petra Jilemnického 94/3
05001 Revúca

Základná škola Ivana Branislava Zocha,
Jilemnického ul. 94/3, 050 01 Revúca
č. tel. : 058/4881088,e-mail: skola @zsibzochare .edu.sk




Žiaci ZŠ Ivana Branislava Zocha v Revúcej sa v školskom roku 2018/2019 zúčastnili a aktívne podieľali na dvanástom ročníku celoslovenskej kampane Červené stužky, kampane boja proti AIDS.
V našej škole sme s pomocou nášho vedenia / Mgr. K. Krištofová - riaditeľka školy, RNDr. E. Vidová - zástup. riad. školy / a pani učiteľky Mgr. M. Pirochovej / zodpovedná osoba prevencie HIV-AIDS na našej škole / zorganizovali odbornú prednášku pre žiakov 9. ročníka na tému HIV/AIDS, ktorej cieľom bolo oboznámiť žiakov o víruse HIV, spôsoboch prenosu, liečby a prevencie. Všetky informácie získali naši žiaci od špeciálnej pedagogičky z CPPPaP v Revúcej.
V škole sme si spoločne so žiakmi 8. a 9. ročníka prezreli film- „Príbehy Anjelov“, cieľom ktorého bolo uvedomenie si nebezpečenstva vírusu HIV a choroby AIDS.
Žiaci II. stupňa vypracovali niekoľko pekných projektov na tému HIV/AIDS, z ktorých tie najkrajšie sa dostali aj na nástenku venovanú kampani Červené stužky.
Žiaci našej školy zvidideľnili 1. december – Svetový deň boja proti AIDS vytvorením „živej“ červenej stužky. V našej telocvični sa žiaci 3.- 9. ročníka spojili a vytvorili symbol kampane boja proti AIDS – červenú stužku. Každý žiak mal pripnutý symbol solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV.
Celkovo sa na týchto aktivitách, venovaných boju proti AIDS zúčastnilo 268 žiakov našej školy, 25 pedagogických zamestnancov a 10 nepedagogických zamestnancov našej školy.

S pozdravom ZŠ I. B. Zocha.
Mgr. M. Pirochová.

Mgr. M. Pirochová