Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola s MŠ

Mníšek nad Popradom 136
06522 Mníšek nad Popradom

ZŠ s MŠ Mníšek nad Popradom 136, Mníšek nad Popradom 065 22
Počet zapojených osôb: 59
Zodpovedná osoba: Mgr. Katarína Sušková

Po ôsmykrát sme sa zapojili do tejto kampane a každý rok nosíme poctivo červené stužky. Žiaci sú ohľadom tejto kampane a chorobe AIDS informovaní pomocou nástenky, pozeraním filmov Anjeli a Príbehy anjelov na hodinách OBN a na prvom stupni im citlivým spôsobom taktiež pani učiteľky vysvetlia túto problematiku.
Ďakujeme aj za tento ročník!

Mgr.Katarína Sušková