Súťaž - Správa pre Červené stužky

SPŠ stavebná

Veľká okružná 25
01001 Žilina

V mesiacoch október a november sa na našej škole venujeme Červeným stužkám. Každý rok sa zapájame do rôznych aktivít, ktoré sa snažíme pravidelne obmieňať, aby nezovšedneli. Dlhšie sa však už podieľame na tvorbe živej červenej stužky, či už v spolupráci s inými školami alebo ako tento rok, len so žiakmi našej školy v priestoroch auly.
Novinkou bola tento rok pre nás výroba červených stužiek, ktoré vyrobili žiačky druhého ročníka pre svojich spolužiakov. Títo ich nosili v poslednom novembrovom týždni.
Na nástenke pri vstupe do budovy sme vyvesili informačný plagát a problematike sa informačne venovala aj školská zdravotníčka.

Maroš Bolo