Súťaž - Živá Červená stužka

Spojená škola

Hlavná 2
01009 Žilina-Bytčica

Do 13.ročníka kampane Červené stužky sa naša Spojená škola v Bytčici zapojila, okrem iných aktivít, aj živou červenou stužkou. Vytvorili sme ju v exteriéri so žiakmi z rôznych tried v počte 50. Zapojili sa žiaci z I.B, II.A, III.C a IV.A, ktorí v rukách mali červené balóny a červené papiere. Aktivitu sme zdokumentovali fotografiou.

Ing. Renáta Havlíková