Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola

Kudlovská 11
06601 Humenné

ZŠ Kudlovská 11, 066 01 Humenné
V školskom roku 2018/2019 sme sa zapojili do projektu
,, Červené stužky ''. Naše aktivity:

Oboznámenia sa s projektom, prezentácie pre žiakov 7., 8., a 9.ročníka.

Prednáška pre žiakov 8.A téma: ,, HIV, AIDS a ich dopad na spoločnosť ".
Spolupráca s RÚVZ v Humennom, prednášku si pripravila Mgr. Z. Kožinová.

Prednáška a aktivity na tému: ,,Závislosti a ich vplyv na duševné zdravie"- pre žiakov 7.B ,spolupráca s RÚVZ v Humennom. Prednášku si pripravila Mgr. Z. Kožinová.

,,Pohľadnica pre Červené stužky’’ do tejto súťaže sa zapojili žiačky 8.A:
A. Spišáková, H. Zelinková.

Koordinátorka si pre vybraných žiakov priravila červené stužky ako symbol v boji proti AIDS, stužky nosili žiaci od 26.11 do 30.11. 2018 a takto vyjadrili podporu projektu.
Na hlavnej chodbe hlavná koordinátorka pripravila informačnú nástenku o priebehu projektu ,,Červené stužky”.
Vyhodnotenie celého projektu, záverečná správa a poďakovanie všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do projektu.

PaedDr. Silvia Vasková