Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola s MŠ M.K

Detvianska Huta 369
96205 Detvianska Huta

Správa z kampane Červená stužka 2018 ZŠ s MŠ Detvianska Huta

Tento rok sa škola zapojila do kampane po tretíkrát, opakovane môžem skonštatovať veľký pozitívny ohlas u žiakov, čo je vždy motiváciou zapojiť sa aj do ďalších ročníkov :)
Aktivity :
Nástenka s tematikou kampane Červené stužky.
Prednáška žiakom 6.-9. ročníka ,,Pravda o drogách " so zástupcom o.z.Slovensko bez drog.
Základné informácie o 1. decembri ako Svetovom dni boja proti AIDS a tejto chorobe pre žiakov 2. stupňa na triednickych hodinách.
Výtvarná súťaž LOGO pre Červené stužky
Žiacky stolnotenisový turnaj
Premietnutie dokumentárneho filmu AIDS a drogy - žiaci 8.-9. ročníka

RNDr. Erika Penzešová