Súťaž - Správa pre Červené stužky

SOŠ dopravná

Zelená 2
03608 Martin-Priekopa

Naša škola sa aj tento školský rok zapojila do kampane.
V októbri Mgr. I. Moravčík z CPPaP Žilina viedol so žiakmi II.A workshop o extrémizme. Na hodinách etickej výchovy žiaci 1. a 2. ročníka sledovali krátke filmy s problematikou HIV a diskutovali o nich. Trieda III.A v novembri besedovala so študentkami Jeseniovej lekárskej fakulty v Martine na tému HIV nie je AIDS. 28.11. sme sa so žiakmi I.BC zúčastnili stretnutia na MsÚ Žilina.

K.Trnovská

PaedDr. Katarína Trnovská