Súťaž - Správa pre Červené stužky

Spojená škola-SOŠ strojnícka

Československej armády 24
03601 Martin

Červené stužky na našej Spojenej škole Martin.

Na výzvu zapojiť sa do kampane Červené stužky sme neváhali zareagovať a hoci médiá len sporadicky o tejto téme informujú, videli sme nevyhnutnosť vyjadriť svojou účasťou podporu tejto kampani. Využili sme väčšinu možností, ktoré sa dali využiť z internetovej stránky kampane, naši žiaci zhliadli odborné prednášky na tému boja proti HIV/AIDS. Pozreli si rozhovory s usporiadateľmi kampane , s ich podporovateľmi. Pri sledovaní týchto rozhovorov a prednášok s úplnou pozornosťou získavali nové informácie, diskutovali o tejto téme a boli prekvapení z mnohých skutočností, o ktorých ešte nepočuli.
V našej škole sme samozrejme umiestnili plagát o kampani a spolu so žiakmi sme sa aj osobne zúčastnili vyvrcholenia kampane v Žiline. Bol to pre našich žiakov zážitok a toto stretnutie veľmi chválili. Žiaci si zobrali letáčiky a rozdali sme ich aj do jednotlivých tried na našej škole.
Na stránke našej školy sme tiež uverejnili článok k Červeným stužkám a dali sme kontakt na stránku, kde si môžu pozrieť videá, ale aj ostatné zaujímavé články a prečítať si letáky.

Ďakujeme organizátorom kampane, prajeme veľa úspechov do budúcnosti, veľa zdravia, lásky, spokojnosti aj pre ich osobné životy.

Za Spojenú školu v Martine Ing. Mária Calíková PhD.

Ing. Mária Calíková PhD.