Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola

Školská 301/16
04402 Turňa nad Bodvou

Dobrý deň!
Kampaň Červené stužky prebiehala na našej škole 30. novembra (piatok).
Kampaň prebiehala nasledovne:
1. Výroba červených stužiek.
2. Rozhlasová relácia zameraná na tému HIV/AIDS.
3. Príprava "červenej stužky z balónov".
V prílohe Vám posielam fotky o priebehu kampane.

S pozdravom Mgr. Sabina Tamásová

Mgr. Sabina Tamásová