Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola

J. Alexyho 1941/1
96001 Zvolen

Kampaň Červená stužka
Žiaci našej školy sa tento školský rok siedmykrát zapojili do celoslovenskej kampane Červené stužky. Cieľom bolo oboznámiť žiakov s chorobou AIDS – prevenciou, príčinami, spôsobmi nákazy a liečby HIV/ AIDS, životom ľudí, ktorí sú nakazení vírusom alebo chorobou trpia, tiež možnosťami pomoci týmto ľuďom a vzájomného spolužitia. O začiatku kampane informujeme vytvorením centrálnej nástenky a umiestnením plagátov na viditeľné miesta. Potom sa žiaci ôsmeho ročníka od októbra oboznamujú na stretnutiach s aktivitami kampane a pracujú s námetmi podľa metodickej príručky. Taktiež besedovali s učiteľmi, príslušníkom PZ a psychologičkou. Pozreli si film Príbehy anjelov, diskutovali o filme a svoje vedomosti si overili v kvíze. Kampaň pokračovala vytvorením aktívnych žiackych skupín, ktoré 20 min. vstupmi do triednych kolektívov oboznamovali ostatných spolužiakov (žiakov 5. – 9. ročníka) s danou problematikou – ich poznatky tiež overili krátkymi testami, vyrábali a rozdávali červené stužky a pozvali ostatných žiakov vytvoriť živú červenú stužku ako prejav toho, že poznávame spôsoby prenosu a príčiny ochorenia, chceme podporiť všetky vhodné aktivity, ktoré pomáhajú zabrániť prenosu vírusu HIV a zároveň aj svojim spôsobom života brániť šíreniu tohto ochorenia. Tiež chceli vyjadriť ľudský prístup k ľuďom, ktorí trpia týmto ochorením. O vytvorení živej červenej stužky sme informovali na webovom sídle školy a v školskom rozhlase. Tiež pozvali k tejto aktivite aj mladších spolužiakov, ktorí sa chcú v budúcnosti oboznámiť s kampaňou, ale už teraz sa chcú učiť správať zodpovedne. Aktívne sa zapojilo a živú stužku 30.11.2018 vytvorilo - 248 žiakov + 6 pedagógov. Stužku sme vytvárali symbolickým reťazcom, ktorý má charakterizovať, že každý z nás je potrebný a dôležitý.
Ďalšou aktivitou bola účasť na vyvrcholení 12. ročníka kampane v Žiline, kde sa zúčastnilo 25 žiakov + 2 pedagógovia.
Ďakujem za inšpiráciu.
S pozdravom Janka Felixová, koordinátorka kampane na škole ZŠ, J. Alexyho 1, Zvolen 960 01

J. Felixová