Súťaž - Správa pre Červené stužky

Spojená škola s org. zložkami SOŠ a Gymnázium

Rastislavova 332
97271 Nováky

Študenti našej Spojenej školy sa zapojili do celoslovenskej kampane boja proti AIDS viacerými aktivitami ako bola:
beseda na tému HIV/AIDS a najnovšie štúdie k téme – žiaci 1. a 2. ročníka
„živá červená stužka“ – rozprávanie pri horiacich sviečkach – 1. 12. 2018 – symbolická červená stužka na nádvorí školy
tvorba a nosenie červených stužiek
prezentácia kampane formou názornej propagácie v areáli školy
info o AIDS študentami školy svojim rovesníkom (vo všetkých triedach)
premietanie filmu Anjeli + beseda – žiaci 1. a 2. ročníka
aktivita „zdravá krv“ realizovaná v spolupráci so SČK Prievidza a NTS SR Martin 9. 11. 2018

PhDr. Jana Bučková