Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola

Hodžova 37
91101 Trenčín

Naša škola sa opäť zapojila do dvanásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky.

Červené stužky sú symbolom solidarity v boji proti chorobe AIDS.

Kampaň sme podporili nosením červených stužiek, umiestnením plagátu kampane na viditeľné miesto v škole, vyhotovením informačnej nástenky s letákmi a v neposlednej rade participáciou na výtvarnej súťaži. Do výtvarnej súťaže sa zapojili žiaci 6.C i 6.B pod vedením Mgr. Mileny Tillingerovej, 5.C pod vedením Mgr. Martina Adamca a 6. A pod vedením Mgr. Silvie Hill.

Posolstvo kampane oslovilo veľa pedagógov a danej problematike sa venovali na hodinách informatiky, biológie, náboženstva, slovenského jazyka a etickej výchovy. Naši žiaci i pedagógovia sú radi, že mohli byť malou súčasťou kampane a už teraz sa tešia na ďalší ročník aj nové výzvy s ním spojené.

Mgr. Silvia Hill

Mgr. Silvia Hill