Súťaž - Správa pre Červené stužky

Školský internát

Námestie Andreja Hlinku 76
03401 Ružomberok

Vrámci kampane Červené stužky sa v školskom internáte v Ružomberku uskutočnili nasledovné aktivity: 39 žiakov prvých ročníkov ubytovaných v internáte priebežne pozeralo DVD filmy Anjeli, Príbehy anjelov a In your face vo výchovných skupinách spolu s vychovávateľmi. Po skončení filmov nasledovala diskusia v skupine. 48 žiakov sa zapojilo do výtvarnej súťaže Logo pre červené stužky, z ktorých sa 5 poslalo na vyhodnotenie a ostatné práce žiakov boli umiestnené na nástenke v priestoroch internátu. Približne 126 žiakov spolu s pedagógmi sa zapojilo do fotografie živej červenej stužky.

Mgr. Katarína Gímešová