Súťaž - Živá Červená stužka

Spojená škola - Školský internát

Spojená škola Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok
03401 Ružomberok

Žiaci školského internátu sa zapojili aj do vytvorenia a fotenia živej červenej stužky. Stužku vytvorili všetci žiaci ubytovaní v internáte spolu s p. vychovávateľkami. Stužku sme vytvorili na dvore školského internátu. Fotografoval nás náš žiak Hugo Harag. Zapojeným žiakom ďakujeme za aktivitu.

Mgr. Katarína Gímešová