Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola

ČSA 15
04501 Moldava nad Bodvou

Správa o kampani Červené stužky 2018.
Týždeň od 26 - 30. novembra sa niesol v znamení Červenej stužky. So žiakmi šiesteho ročníka sme absolvovali:
1. Prednáška na tému Obchodovanie s bielym mäsom
2. Prednáška o AIDS
3. Prednáška o škodlivosti fajčenia
4. Prednáška o škodlivosti drog
4. Výroba a nosenie červenej stužky
5. vytvorili sme svoju vlastnú červenú stužku.

Mgr. Marcela Štarková

Mgr. Marcela Štarková