Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola s MŠ

Letná 14
04923 Nižná Slaná

Naša škola sa zapojila do kampane Červené stužky viacerými aktivitami a to, že sme vyvesili plagáty kampane na viditeľnom mieste v škole. Na pracovnom vyučovaní učitelia s deťmi vytvorili červené stužky pričom si premietli DVD filmy a prednášku o AIDS. Stužky sme nosili pripnuté celý týždeň čím sme si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS. Ďalšou aktivitou bolo vytvorenie živej červenej stužky v telocvični našej školy.

Mgr. Slavka Plačková