Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola s materskou školou

Bidovce 209
04445 Bidovce

Aktivity prebiehali počas celého mesiaca november 2018.Žiaci zhotovovali plagáty s tematikou AIDS, červené stužky, ktoré sme rozmiestnili posledný týždeň v areáli školy. Žiaci pripravili a nosili červené stužky na oblečení v čase od 26.11. do 30.11.2018. Sledovali náučné DVD - AIDS/HIV na hodinách biológie. Posledný deň 30.11.2018 bola v školskom rozhlase odvysielaná rozhlasová relácia o prejavoch, príznakoch, možnostiach liečby a štatistických údajoch vo svete a na Slovensku, čo sa týka rozšírenia tohto ochorenia.

Nosáľová