Súťaž - Správa pre Červené stužky

Gymnázium J.A.Komenského - Comenius gimnázium

Štúrova 16, Hronská 27
93701 Želiezovce

Gymnázium J.A.Komenského – Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce


Správa o aktivitách 12. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky

Do dvanásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa naša škola zapojila nasledovnými aktivitami:
- Zhotovili sme nástenku o AIDS s plagátmi kampane Červené stužky a o zdravom životnom štýle (záujmový útvar zdravého životného štýlu)
- Premietali sme DVD Moja misia a In your face a film Príbehy anjelov
- Žiaci robili prezentácie na tému HIV/AIDS na hodiny biológie a etickej výchovy
- Zorganizovali sme prednášku na tému: Duševné zdravie, sebaúcta a vzťahy (Kozma-Vízkeleti Dániel, klinický psychológ)
- Zorganizovali sme prednášku na tému Červené stužky – AIDS (MUDr. Czigányiová Adriana, RÚVZ Levice)
- Zúčastnili sme sa prednášky na tému: Sebapoznanie a body image (CPPP Levice)
- Tvorili sme a nosili sme červené stužky

Dátum: 4. 12. 2018

Ing. Martosyová Helena