Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola

Bátorove Kosihy 892
94634 Bátorove Kosihy

Aj v tomto roku sme sa zapojili do kampane Červené stužky. Organizátormi podujatia boli žiaci deviateho ročníka, ktorí pod vedením koordinátora drogovej prevencie, pripravili pre svojich mladších spolužiakov rôzne aktivity. Aktivity veku primeranou formou približovali žiakom problémy týkajúce sa choroby AIDS.
Pondelok ráno žiaci deviateho ročníka popripínali červené stužky spolužiakom a všetkým návštevníkom školy. Následne pozreli dojímavý film „Anjeli“, po ktorej nastala vrelá diskusia a zapálili sviečky za tých, ktorí zomreli na chorobu AIDS. Sviečky plávali na hladine vody celý deň. Potom sa deviataci rozdelili do dvojíc a presunuli do vopred pripravených tried, v ktorých sa uskutočnili aktivity pre jednotlivé ročníky. Pre prvákov a druhákov sa premietol film o krvi zo seriálu Bol raz jeden život. Po krátkom rozhovore pripravili papierových anjelikov, ktorí majú chrániť deti postihnuté touto zákernou chorobou. Tretiaci a štvrtáci si pozreli prezentáciu „O komunikácii a vzťahoch“. Rozprávali sa o troch zlatých kľúčoch vzťahov, ktoré otvárajú srdcia ľudí. Na záver zhotovili plagát na danú tému. Bola to skupinová práca. Žiaci piateho a šiesteho ročníka si po prečítaní krátkeho súvislého textu s názvom „Droga“ rozprávali na tému, potom si vypočuli pieseň „Nikdy nezober drogu“ a pracovali s jej textom. Plagát, ktorý vytvorili z červených stužiek krásne vynikol na čiernom podklade. Siedmaci a ôsmaci sa zahrali hru milionár. Aj keď sa v tejto hre nedali vyhrať žiadne peniaze, ani materiálne ceny žiaci sa tešili z toho, že získali nové vedomosti. Na záver siedmaci vytvorili plagát a ôsmaci živú červenú stužku, ktorú ukázali na záverečnej prezentácii pred celou školou. Plávajúce sviečky ešte stále horeli, prváci a druháci zavesili svojich anjelikov na bielo nastriekané vetvičky a plagáty pripevnili na spoločnú nástenku, ktorá bude zdobiť chodbu našej školy celý december.
Touto kampaňou sme sa snažili priblížiť všetkým, že ich každodenné problémy sa nikdy nevyrovnajú problémom ľudí, ktorí trpia nevyliečiteľnou chorobou AIDS. Kampaň splnila svoj cieľ. Vyvolala diskusiu a záujem o tento problém, ktorý sa týka nás všetkých.

Mgr. Alena Bazsóová