Súťaž - Správa pre Červené stužky

Špeciálna základná škola

Partizánska 909
98055 Klenovec

Špeciálna základná škola, Partizánska 909, 980 55 Klenovec


Do dvanásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa naša škola v tomto školskom roku zapojila nasledovnými aktivitami:

1. Celoslovenská výtvarná súťaž pre ŠZŠ „Logo pre Červené stužky“ – žiaci sa na túto aktivitu vždy tešia a majú množstvo nápadov a námetov. V školskom kole boli vybrané tri najlepšie a najzaujímavejšie nápady na logo kampane, ktoré sme zaslali do súťaže.
2. Tvorba a nosenie červených stužiek – červené stužky ako symbol solidarity v boji proti chorobe AIDS si žiaci pripli 26. 11. a nosili ich až do 01. 12. 2018.
3. Prednáška a beseda na tému HIV/AIDS – bola spojená s prezentáciou „1. december Svetový deň boja proti AIDS“ pre mladších žiakov, žiaci druhého stupňa si pozreli prezentáciu „Názory mladých na AIDS“.
4. Umiestnenie plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole - plagát kampane bol umiestnený vo vestibule školy na informačnej nástenke.
5. Súťaž „Športom pre Červené stužky“ – 11. 10. 2018 sme sa zapojili do súťaže „Športom pre Červené stužky“. Zrealizovali sme pre žiakov a pani učiteľky súťaž v štafetovom behu na futbalovom ihrisku v obci. S elánom a veľkým nadšením sa do súťaže zapojili všetci žiaci a aj pani učiteľky.
6. Zorganizovanie aktivít – žiaci si čítali listy chorých na AIDS z knižky Červená stužka – životná skúška. Jednou z motivačných aktivít bola „Abeceda kampane“, ktorá pomáha žiakom prehĺbiť a rozšíriť vedomosti o odbornej terminológii kampane. Žiaci dopĺňali abecedu formou písania na tabuľu. Žiaci si otestovali svoje vedomosti v kvíze o HIV a AIDS.
7. DVD Anjeli - film je príbehom o smrti a nádeji. Odohráva sa na Misii sv. Jána v Barbertone, ktorá sa nachádza v Juhoafrickej Republike. Sestra Františka Olexová, ktorá pochádza z Námestova, je hlavnou protagonistkou filmu ANJELI.
8. Spolupráca s médiami – článok o zapojení sa do dvanásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky je zverejnený na webovej stránke našej školy a taktiež v školskom časopise Šepkáčik.
Cieľom týchto všetkých aktivít bolo pripomenúť si nebezpečenstvo tohto smrteľného ochorenia, utrpenie postihnutých, a taktiež naučiť žiakov ten správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí.


Denisa Mináčová