Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola

P. J. Šafárika 3
97101 Prievidza

Naša škola sa pravidelne zúčastňuje kampane. Tento rok sme vyzvali žiakov 9.ročníka, aby pripravili nástenku k prevencii AIDS, ktorej sa zhostili na výbornú. Nástenka je vystavená v hale,kde chodí najviac žiakov a rodičov.
Žiaci 6.-7.ročníka vyrobili červené stužky, ktoré potom rozdávali deň pred 1.decembrom rodičom, žiakom a pedagógom.
Do kampane ,,Športom pre Červené stužky" sme sa zapojili v dvoch etapách. Prvá etapa: spoločné cvičenie žiakov na hudbu, do ktorého sa zapojilo spolu 80žiakov, druhá etapa: športové súťaže družstiev a jednotlivcov, do ktorého sa zapojilo 58 žiakov. Strávili sme výborné športové dopoludnia.
Okrem spomenutých aktivít prebehli besedy k téme HIV a besedy venované duševnému zdraviu.
Do kampane sa určite zapojíme aj na budúce.

Mgr. J. Kocková