Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola

Zarevúca 18
03401 Ružomberok

Správa o kampani Červené stužky a Živé červené stužky v šk. roku 2018/2019

Aj tento školský rok 2018/2019 sa naša základná škola ZŠ Zarevúca, Ružomberok zapojila do
kampane Červené stužky a Živé červené stužky. Na hodinách etickej a náboženskej výchovy
si žiaci druhého stupňa pozreli film Anjeli a Príbehy anjelov.
V novembri sa žiaci I. stupňa zapojili do kampane konkrétne Športom za Červené stužky
svojimi športovými aktivitami na hodinách TV. Hýbali sa pri rôznych športových aktivitách
najmä v telocvičniach a aj na zimnom štadióne. Žiaci deviatych ročníkov sa zúčastnia 4. a 5.
decembra odbornej prednášky na tému AIDS, ktorú realizujeme pod záštitou RUVZ v Lipt.
Mikuláši.
Dňa 29. novembra si žiaci vypočuli rozhlasovú reláciu venovanú tejto problematike
a ďalšie informácie mohli čerpať aj z nástenky a plagátov kampane.
Počas posledného novembrového týždňa žiaci na triednických hodinách pripravili červené
stužky, ktoré sú symbolom tejto kampane a 30. novembra si ich pripli na oblečenie. Na znak
solidarity prišla väčšina žiakov a učiteľov v červenom a spoločne sme cez veľkú prestávku
vytvorili v telocvični „Živú červenú stužku“. Aktivita sa žiakom páčila a výsledok je vidieť
aj na priložených fotografiách. Tejto kampane sa zúčastnili takmer všetci zamestnanci školy
nosením červenej stužky na odeve. O kampani informujeme aj na webovej stránke našej
školy.

S pozdravom Mgr. Macáková Lenka, koordinátorka prevencie

S pozdravom Mgr. Macáková Lenka, koordinátorka prevencie