Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola s MŠ

Ľubeľa 161
03214 Ľubeľa

Naša škola sa aj v tomto roku zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky- kampane boja proti HIV/AIDS. Pri aktivitách v rámci tohto projektu sme spolupracovali s CPPPaP v Liptovskom Mikuláši i PZ SR. Na stretnutí s pracovníkmi týchto inštitúcií žiaci 8. a 9. ročníka získali stručné informácie o tomto nevyliečiteľnom ochorení, o symbolike červených stužiek, o rôznych formách pomoci chorým na AIDS ( filmová ukážka).Tiež diskutovali o probléme dnešnej doby - Obchodovanie s ľuďmi. Niektoré dievčatá z nižších ročníkov vyrobili červené stužky pre žiakov 2. stupňa i pani učiteľky. Viac informácií o tejto kampane, o chorobe a situácii vo svete i na Slovensku ohľadom tejto choroby si mohli žiaci prečítať na materiáloch na nástenke venovanej danej problematike.

Mgr. Eva Blaňarová