Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola Oščadnica - Ústredie

Oščadnica 760
023 01 Oščadnica

Živá Červená stužka
Základná škola Oščadnica Ústredie 760

V tomto školskom roku sa o Červené stužky v našej škole postarali žiaci deviateho ročníka.
V pondelok 26. novembra pripravili Červenú stužku a špendlíky. Stužku strihali na dĺžku 10 centimetrov a rozdávali v triedach našej školy. Pred samotným rozdaním stužiek deviataci oboznámili žiakov každej triedy so symbolikou Červenej stužky a zdôraznili podstatu nosenia Červenej stužky. Žiakom každej triedy ukázali, ako správne zložiť Červenú stužku. Stužky si navzájom žiak žiakovi pripli na oblečenie. Ak sa stalo, že žiak stratil Červenú stužku poskytli mu novú stužku. Dbali na nosenie Červenej stužky až do piatku 30.11.2018.
V piatok 30.11.2018 sme realizovali živú Červenú stužku. Mladší žiaci navštevujú tanečný krúžok Oščadnička, ktorí je v našej dedinke už 25 rokov. Preto sme sa rozhodli vytvoriť živú Červenú stužku žiakmi, ktorí navštevujú tento krúžok. Žiaci sa obliekli do krojov. Aspoň jedná časť krojového oblečenia bola červená. Vzhľadom na zvýšenú chorobnosť žiakov sme vytvorili malú červenú stužku, ktorá bola vytvorená z počtu mladších žiakov 12. Vedúca tohto krúžku je naša pani riaditeľka Veronika Mačuhová, ktorá je súčasťou tejto Červenej stužky.

Koordinátor Červených stužiek : Mgr. Daniela Mačejková

Mgr. Daniela Mačejková