Súťaž - Správa pre Červené stužky

Reedukačné centrum a Špeciálna základná škola internátna

Nám. Kpt. Nálepku 613
95201 Vráble

Reedukacne centrum Vráble ako špeciálne výchovné zariadenie pre žiakov s mentálnym postihnutím v kombinácii s poruchami správania má kapacitu 24 žiakov. Pre dospievajúcich chlapcov bola najatraktívnejšou aktivita "Športom pre červené stužky", ale so záujmom sledovali aj prezentácie a videá s tematikou HIV a AIDS. Keďže chlapci majú mentálne postihnutie, pedagógovia im museli niektoré vyjadrenia, situácie vysvetliť jednoduchšou formou pre ich lepšie pochopenie. Verím, že aj keď nepatríme k veľkým zariadeniam, naši žiaci sú rizikovou skupinou a preventívny program Červené stužky im snáď v budúcom živote pomôže predísť rizikovému správaniu. Chlapci s červenou stužkou na hrudi bojovali nielen o víťazstvo v stolnotenisovom turnaji, ale užívali si vo výbornej nálade tvorbu aj nosenie červených stužiek. Ak sa nám spoločne podarilo zaujať a vštepiť základné informácie o nebezpečenstve šírenia nákazy, tak naša práca nám aj naďalej bude dávať zmysel. Tešíme sa na aktivity v roku 2019!

Mgr. Eva Májeková