Súťaž - Správa pre Červené stužky

Stredná zdravotnícka škola

Hlboká cesta 23, Žilina 010 01
010 01 Žilina

Kampaň Červené stužky na SZŠ 2018
do 26.11.2018 – výtvarná súťaž : tvorba pohľadníc
29.11.2018– vytvorená nástenka a výstava pohľadníc a plagátov
do 29.11. 2018 – prednáška na pôde SZŠ - choroba HIV/AIDS
umiestnenie plagátu kampane
26.11.2018 - 30.11. 2018 - premietanie DVD filmov v triedach SZŠ
Anjeli, In Your Face, Príbehy anjelov
26.11.2018 - 3.12.2018 - tvorba červených stužiek
29.11.2018 – školská rozhlasová relácia na tému HIV/AIDS a Červené
stužky
28. 11. 2018 - 3.12.2018 – nosenie červených stužiek
28.11.2018 – účasť na vyhodnotení Kampane Červená stužka na Mestskom úrade
v Žiline (1 učiteľka + 2 žiaci)
Do kampane boli zapojení žiaci školy aj zamestnanci
Kampaň nosenie červenej stužky - prebiehala aj počas odbornej praxe na pôde
FNsP v Žiline.
PhDr. Mária Ostráková 6.12.2018
Stredná zdravotnícka škola Žilina

PhDr. Mária Ostráková