Súťaž - Správa pre Červené stužky

Evanjelické gymnázium

Jesenského 836
98061 Tisovec

Do projektu Červená stužka sme sa zapojili rôznymi aktivitami.
Na školských bohoslužbách sme si vypočuli prezentáciu o HIV / AIDS a potrebe prevencie pred týmto ochorením. Źiaci 2. ročníka si v stredu 28.11 v popoludňajších hodinách po vyučovaní pozreli film " In your Face" a potom besedovali o následkoch neviazaného sexu a nezodpovedného správania.
Členovia krúžku zdravý životný štýl pripravili informačnú nástenku a červené stužky,ktoré rozdávali počas vyučovania v škole všetkým,ktorí mali záujem vyjadriť solidaritu s ľuďmi chorými na AIDS.
V piatok 30.11 sme si urobili deň Červených stužiek a väčšina z nás si červeným oblečením alebo pripnutím červenej stužky pripomenula 1.12 ako deň Červených stužiek ako deň boja proti HIV a AIDS.
Projektu sa zúčastňujeme každoročne snažíme sa zapájať celú školu do aktivít projektu a zvyšovať povedomie verejnosti o tomto závažnom probléme.

Mgr. Gabriela Antalová