Súťaž - Správa pre Červené stužky

ZŠ s MŠ Karola Rapoša

Pionierska 4
97701 Brezno

V našej škole nám nie je život človeka a spoločnosti ľahostajný, preto sme sa rozhodli zapojiť do Kampane Červené stužky. Odrazili sme sa od Svetového dňa boja proti AIDS, kde tohtoročná téma znie: "Poznaj svoj status." S touto myšlienkou sme v týždni od 26.11. do 01.12.2018 pracovali a to tak, že sme si pomocou školského rozhlasu vypočuli rozhlasovú reláciu o tejto zákernej chorobe, akým spôsobom sa prenáša i naopak neprenáša, kde je jej výskyt najviac rozšírený a ako tomuto ochoreniu predchádzať. Na triednických hodinách, hodinách Náboženskej výchovy, Etickej výchovy, Občianskej náuky a Výtvarnej výchovy žiaci 7., 8., 9. ročníka vyrábali červené stužky pre všetkých žiakov a učiteľov i nepedagogických zamestnancov našej školy a tak si hlbšie uvedomovali význam toho čo to znamená byť postihnutý vírusom HIV/AIDS. Dozvedeli sa, že symbolom Svetového dňa boja proti AIDS je práve preto červená stužka, lebo symbolizuje život a červená ako farba krvi.Na túto tému vytvorili aj pohľadnice, kde naplno zapojili svoju fantáziu a kreativitu. Neostali sme však iba pri výrobe a nosení stužiek či pohľadníc ale žiakov zaujal aj film Anjeli, ktorý sledovali so zatajeným dychom a po jeho skončení sa začala búrlivá diskusia, kde ich zaujímali najmä možnosti ako sa dá týmto africkým detičkám pomôcť a že je naozaj dôležité byť v dnešnej dobe empatický a vedieť podať pomocnú ruku. V závere týždňa sme k tejto problematike vytvorili na školskom dvore "živú" červenú stužku ako symbol toho že nám záleží na ľuďoch, ktorí trpia a zápasia s touto chorobou. Veríme, že ak sa čím viac ľudí zapojí do myšlienky podporiť zdravie pre všetkých v oblasti HIV/AIDS tento celosvetový problém nájde svoje riešenie a vytvorí sa zdravá a plnohodnotná spoločnosť ľudí milujúcich život.

Mgr. Lucia Nátherová