Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola

Bukovecká 17
04012 Košice-Nad jazerom

Vyhodnotenie kampane Červené stužky 2018 realizovanej
na ZŠ - Bukovecká 17 v Košiciach

Predmet: Etická výchova 5.- 9. ročník
Téma: Kampaň „Červené stužky“
Termín realizácie aktivít: 26.11.- 30.11.2018
Počet zapojených žiakov: 54 (skupiny etickej výchovy)
Počet zapojených učiteľov: 5 triednych učiteľov

Aktivity žiakov v kampani „Červené stužky“:
o zaslanie výtvarnej práce do súťaže ČS
o nosenie červených stužiek, umiestnenie plagátu
o premietanie filmov „Anjeli“, „Príbehy anjelov“
o beseda so žiakmi 8.-9.roč. na tému „Prevencia HIV/AIDS“ (CD nahrávka ČS)
o Deň červených tričiek – zapojenie do kampane oblečením červenej farby (zúčastnených 54 žiakov 2.stupňa, čo predstavuje 61,36% žiakov)
o fotodokumentácia na web stránke školy https://zsbukke.edupage.org/album/?#gallery/1035

M.Vitikáčová