Súťaž - Správa pre Červené stužky

Súkromná spojená škola EES

Solivarská 28
08005 Prešov

Kampaň Červené stužky:
Žiaci 1. a 2. ročníka sa zúčastnili florbalového turnaja uskutočneného dňa 14.11.2018.
Posledný novembrový týždeň žiaci vytvorili živú červenú stužku.
Ku dňu Boja proti AIDS bola aktualizovaná nástenka.

Mgr.Slavomír Benč, Ing.Nadežda Fedorová