Súťaž - Správa pre Červené stužky

Stredná odborná škola strojnícka

Športová 1326
024 01 Kysucké Nové Mesto

Červenéstužky (záverečnáspráva)


Svetový deň boja proti AIDS – dvanásty ročník celoslovenskej kampane „Červené stužky“

Do kampane 12. ročníka Červené stužky sa zapojila Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste. Žiakov sme oboznámili o blížiacom sa Medzinárodnom dni boja proti AIDS prostredníctvom školského rozhlasu, pričom sme ich nezabudli informovať o hlavnom posolstve a význame kampane. O problematike sme diskutovali aj na vyučovaní. Kolektív učiteľov Ing. Štefan Belka, Ing. Adriana Nováková zorganizovali vyvesenie plagátov, prípravu stužiek a letákov.

Dňa 28.11.2018 sme sa zúčastnili na tradičnej akcii na Mestskom úrade v Žiline, kde sme si osvojili nové poznatky o imunitnom ochorení AIDS, a vyjadrili spoluúčasť a podporu trpiacim na dané ochorenie, najmä nevinným deťom.

Medzinárodný deň boja proti AIDS ( 1.12 ) sme si v škole pripomenuli v predstihu dňa 29.11. 2018 symbolickými červenými stužkami, ktoré sa po pripnutí zaskveli na tričkách študentov.V telocvični školy sme potom vytvorili živú Červenú stužku.

Poďakovanie patri organizátorovi dvanásteho ročníka celoslovenskej kampane – Červené stužky PhDr. Anne Poláčkovej z Gymnázia sv. Františka z Assisi v ŽilineV Kysuckom Novom Meste, dňa 03. 12. 2018

Vypracoval: Ing. Štefan Belka

Ing. Štefan Belka