Súťaž - Správa pre Červené stužky

SSOŠ polytechnická DSA

Novozámocká 220
94905 Nitra

Zoznam preventívnych aktivít k Svetovému dňu boja proti AIDS 2018

Preventívne aktivity v rámci kampane Červené stužky 2018 v škole realizoval školský psychológ počas triednických hodín.
Spolu v čase od 01.11.2018 do 01.12.2018 prebehli aktivity kampane v troch triedach našej školy. Zapojení boli žiaci prvého a druhého ročníka, spolu 45 žiakov. Vo všetkých triedach sme sa zamerali na tému Duševné zdravie a závislosti so zameraním na závislosť od alkoholu.


Použité metódy, resp. štruktúra hodín:
Krátka prednáška o faktoch k danej téme.
Diskusia o faktoch.
Riešenie problémových situácií k danej téme, fakty a mýty.PaedDr. Erik Papp