Súťaž - Správa pre Červené stužky

Špeciálna základná škola

Ul. SNP 49
05342 Krompachy

V rámci dvanásteho ročníka kampane Červené stužky bolo vyhlásených množstvo súťažných aktivít. My sme sa do projektu zapojili viacerými aktivitami. Našou prvou aktivitou, ktorú sme už splnili bolo zhotovenie Loga pre Červené stužky s motívom AIDS. Spoločne so žiakmi sme sa na danú tému rozprávali. Taktiež sme si spoločne pozreli dvd - Príbehy anjelov. Aby sme si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS - 1.12., v danom týždni sme nosili na tričkách pripnuté červené stužky.
Žiaci boli informovaní o probléme AIDS, naučili sa, ako sa vírus HIV získa, ako sa prenáša, aj o prevencii. Žiaci sa radi zapájali do zhotovovania výtvarných prác. Aktivity sú zverejnené na webovej stránke našej školy.

PhDr. Gondová, Mgr. Koršňáková