Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola s MŠ

Hlavná 367/7
08212 Kapušany

Kampaň Červené stužky

Žiaci a zamestnanci našej školy sa zapojili do tejto kampane po druhýkrát. Pedagógovia pripravili pre žiakov aktivity:
1. Informačná nástenka „Červená stužka“ upozorňovala žiakov na posolstvo a význam symbolu Červenej stužky.
2. Rozhlasová relácia priblížila žiakom význam a dôležitosť boja proti chorobe AIDS.
3. Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci zhotovili Logo Červenej stužky.
4. Žiaci 7. 8. a 9. ročníka sa zapojili do aktivity „Športom pre Červené stužky.“ Medzi triedami odohrali priateľské florbalové zápasy.
5. Najpôsobivejšou aktivitou bolo vytvorenie „Živej“ Červenej stužky. Dňa 26. novembra sa takmer všetci žiaci našej školy spoločne s učiteľmi v znamení solidarity obliekli do červeného odevu. Triedne učiteľky usporiadali v telocvični žiakov prvého až štvrtého ročníka do tvaru stužky. Po jej vytvorení si žiaci a učitelia uctili minútou ticha obete AIDS. Vypočuli si pieseň a dojímavý príbeh dievčatka chorého na AIDS, urobili spoločnú fotografiu a pomaly sa vrátili do svojich tried. „Živú“ Červenú stužku tvorili aj žiaci 2. stupňa spolu so svojimi učiteľmi. Žiaci podporili túto aktivitu veľkým potleskom. Potom bol pre žiakov pripravený malý darček v podobe pani učiteľky Mgr. Márie Mydliarovej. Táto pani učiteľka vyučuje žiakov 1. stupňa v Rokycanoch. Pol roka strávila ako dobrovoľníčka v africkom meste Rwanda. Pre našich žiakov si pripravila prezentáciu na tému Dar lásky. Porozprávala žiakom o tejto krajine, ale aj o tom ako sa stretávala s deťmi nakazenými vírusom HIV, resp. s deťmi trpiacimi na chorobu AIDS. Po skončení prezentácie nasledovala beseda, kde žiaci kládli pani učiteľke otázky týkajúce sa tejto choroby a jej pobytu v Afrike.
Do vytvorenia „Živej“ Červenej stužky sa zapojilo asi 420 žiakov školy. „Živou“ Červenou stužkou sme chceli vyjadriť nielen podporu ľuďom chorým na AIDS, ale aj poukázať na správny postoj k zdraviu a pravé hodnoty života.
Koordinátorka RNDr. Slávka Guteková

RNDr. Slávka Guteková