Súťaž - Správa pre Červené stužky

Stredná zdravotnícka škola

Vrbická 632
03101 Liptovský Mikuláš

Správa z dvanásteho ročníka kampane Červené stužky

Tak, ako každý rok, sa do kampane Červené stužky zapojili žiaci denného štúdia odboru zdravotnícky asistent, masér a zubný asistent.

Aktivity realizované v období október – december 2018:

1. V priestoroch školy boli rozmiestené plagáty a nástenka obsahovo zameraná na Červené stužky a boj proti AIDS.

2. Do celoslovenskej výtvarnej súťaže: Pohľadnice HIV sa zapojili žiaci III.Z: David Blažko a Michaela Matejková.

3. MUDr. M. Plávková a MUDr. M. Španková v prednáške, HIV/AIDS informovali žiakov tretích a štvrtých ročníkov o ochorení, príznakoch, liečbe, prevencii a pod.

4. Mgr. M. Lengvarská, v spolupráci so žiakmi štvrtých ročníkov, diskutovali a edukačnými prezentáciami rozpracovávali úlohu ošetrovateľstva v starostlivosti o pacientov s AIDS.

5. Žiakom prvých a druhých ročníkov bol premietnutý film Anjeli a Príbehy anjelov, ktorý im umožnil lepšie pochopiť červenú stužku, ako symbol AIDS.

6. MUDr. M. Plávková spolu so žiakmi tretích ročníkov participovala na príprave a realizácii interaktívnych projektov zameraných na problematiku závislostí a duševného zdravia.

7. V mesiaci november - Európskeho boja proti drogám, žiaci v rámci triednických hodín diskutovali o negatívnych účinkoch legálnych a nelegálnych drog.

8. Spolu s metodikom prevencie, PhDr. J. Debnárovou, žiaci diskutovali o problematike HIV/AIDS v spojitosti s životom s dielom Freddieho Mercuryho zachytenom vo filme Bohemian Rhapsody.

9. Dňa 30. 11. 2018, sa vybraní študenti školy zúčastnili Sviečkového pochodu v Liptovskom Mikuláši, pri príležitosti boja proti AIDS.

10. Kampaň vyvrcholila nosením červených stužiek, pričom sa aktívne zapojila celá škola. Fotodokumentácia z kampane bola zverejnená na stránke školy.

PhDr. Jana Debnárová
metodik prevencie SPJ, koordinátor kampane „Červené stužky“ na SZŠ LM

V Liptovskom Mikuláši, dňa 2.12.2018

PhDr. Jana Debnárová