Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola s MŠ

Hladovka 238
02713 Hladovka

Dobrý deň
posielam foto s aktivity Živá červená stužka, ktorú sme zoorganizovali 30.11.2018,t,j, piatok
Zúčastnili sa toho žiaci I. aj II. stupňa našej ZŠ
Aktivitka bola vydarená, žiakom sme vysvetlili prečo sa táto aktivita konala ,pri akej príležitosti,
zapájame sa aj do aktivity-film Anjeli- premietam ho vždy na hodine Biológie pri téme pohlavné choroby, 7. ročník
Ďakujeme za možnosť zapojiť sa do takýchto aktivít
v prílohe posielam foto zo živej stužky

PaedDr. Eva Ťapajová