Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola

Školská 526/53
97251 Handlová

Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Keďže symbolom solidarity s ľuďmi HIV pozitívnymi a chorými na AIDS je červená stužka, do kampane Živá červená stužka sa naša škola zapája už tradične každý rok.
V tomto školskom roku sme si Svetový deň boja proti AIDS pripomenuli v piatok, 30. 11. 2018 počas vyučovania. Aktivitu sme začali rozhlasovým vysielaním, kde deti deťom pripomenuli, čo je jej cieľom.
Vedenie školy pri tejto príležitosti kúpilo pre každé dieťa červený balónik. Hneď po posledných slovách v rozhlase si ich všetci nafúkali. Keďže nám počasie v tento deň neprialo, deti 4. -9. ročníka spoločne so svojimi učiteľmi (cca 160 detí a pedagógov), sa stretli vo vestibule školy. Konečný pohľad na vytvorenú stužku z červených balónov stál naozaj za to.

Mgr. Lucia Martincová