Súťaž - Správa pre Červené stužky

CSŠ sv. Cyrila a Metoda

Duchnovičova 24
06601 Humenné

ÁNO – ŽIVOT - NIE – AIDS
Naša škola sa už po piatykrát zapojila do celoslovenskej kampane Červená stužka v boji proti HIV/AIDS, ktorú organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. V tomto už 12. ročníku sme chceli uskutočniť tieto aktivity :
- 4.12.2018 vytvorenie „živej“ červenej stužky;
- prednášky a besedy na tému duševné zdravie a závislosti p.Mgr.R.Povala,ČR ;
p.Mgr.Z.Kožinovej a M.Lobovej, RÚVZ na tému protidrogovej prevencie pre žiakov a študentov ZŠ, štvoročného a osemroč.gymnázia
- premietanie filmu Anjeli a dokumentov na tému Obchodovanie s ľuďmi
- umiestnenie plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole.
Celé toto naše snaženie vyvrcholilo „Živou červenou stužkou“, ktorú 4.12.2018 vytváralo 256 žiakov, študentov a pedagógov školy. Toto číslo nie je oproti minulému roku rekord, ale aj tak za to, že sa nám podarilo nielen 4.12.2018 vytvoriť také silné spoločenstvo patrí poďakovanie. V prvom rade ŠP pod vedením Mgr.L.Kosťunovej a ostatným členom hlavne G.Urbanovi a Z.Palaštovej, ale aj pedagógom a nepedagogickým  zamestnancom, ktorí sa sami zúčastnili, alebo ktorých triedy prišli skoro v plnom počte. Poďakovanie patrí aj obetavému fotografovi p.J.Jenčíkovi.

Ing.M.Saloňová

Ing.Marianna Saloňová