Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola

Stred č. 957
02311 Zákopčie

Prvý decembrový deň je na celom svete venovaný boju proti AIDS. Cieľom tohto dňa je upozorňovať, ale aj informovať mladých ľudí o tejto problematike. A tak sa naša škola aj tento rok zapojila do kampane Červené stužky.
Ako prvý krok po zapojení sa a prihlásení sa do kampane sme s touto akciou oboznámili všetkých žiakov i učiteľský kolektív prostredníctvom školského časopisu. Koncom októbra sme spoločnými silami začali tvoriť nástenku. Žiaci dali do toho všetko a výsledkom boli krásne a precízne vytvorené postery na túto tému poprepletané mnohými informáciami o AIDS a HIV. Nástenka bola nainštalovaná počas celého novembra na hlavnej chodbe našej školy.
Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám sme aj v našej škole organizovali aktivity so zámerom upriamenia pozornosti na informácie o ich škodlivosti. Preto sme sa so žiakmi 7. a 8. ročníka dňa 6.11.2018 vybrali na divadelné predstavenie The Dark Trip, ktorého cieľom bolo aktivizovať odmietavý postoj mladých ľudí k užívaniu drog. Keďže sme prišli medzi prvými, predstavenie sme si užívali z prvej rady.
V rámci triednických hodín žiaci 6.-9. ročníka vyplnili kvíz o drogách. Cieľom bolo priblížiť žiakom dôsledky a informácie o návykových látkach.
Na hodinách občianskej náuky prebehla projekcia dvoch DVD filmov – Anjeli a Príbehy anjelov. Táto projekcia bola spojená s následnou diskusiou. Tieto filmy si pozreli žiaci deviateho ročníka.
Žiaci siedmeho ročníka vyrábali na hodinách výtvarnej výchovy červené stužky, ktoré sme potom posledný novembrový týždeň všetci nosili.
Dňa 26.novembra sme si v rozhlasovej relácii vypočuli rôzne informácie spojené s touto zákernou chorobou a pripomenuli sme si posolstvo nosenia červených stužiek. Následne na to žiaci ôsmeho ročníka rozdali červené stužky všetkým žiakom a zamestnancom školy. Tí ich potom nosili od tohto dňa až do konca týždňa.
Napokon sme sa zapojili aj do stretnutia v Žiline, kde sa nám veľmi páčilo. Zúčastnili sme sa dvoch prednášok. Prvá bola síce pre našich žiakov dosť odborná, ale aj napriek tomu ich veľmi zaujala. Robili si aj poznámky, ktoré potom prezentovali ostatným žiakom v škole. Druhá prednáška na tému obchodovanie s ľuďmi ich zaujala ešte viac. Upozornila ich napríklad na to, ako si dávať pozor pri vybavovaní brigád. Dostali sme aj rôzne informačné materiály, ktoré sme využili aj v rámci vyučovania na biológii v siedmej triede.

Mgr. Marcela Hadrabová