Súťaž - Správa pre Červené stužky

SOŠ obchodu a služieb

Budovateľská 32
94501 Komárno

Hodnotiaca správa - Celoslovenská kampaň Červené stužky


V školskom roku 2018/2019 sa naša škola opätovne zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky. V rámci kampane sme uskutočnili tieto aktivity:
- na hodinách etickej výchovy ale aj v rámci triednických hodín sa premietali DVD filmy „Anjeli“ , film „In your face“ a „Anjeli2“, kreslený film „O viru HIV a nemoci AIDS,

- zhotovenie centrálnej nástenky na tému HIV/AIDS,

- beseda s Bc. K. Polákovou z RÚVZ Komárno - FETÁLNY ALKOHOLOVÝ SYNDRÓM,

- beseda s PhDr. Evou Čavojskou na tému „AIDS/HIV a prevencia“,

- beseda s Bc. K. Polákovou z RÚVZ Komárno – Prevencia fajčenia,

- fotografie z kampane sme zverejnili na stránke školy, sociálnej sieti facebook,

- vyhotovili sme červené stužky, ktoré si pedagógovia aj žiaci pripli 30.11. /piatok/, aby tým vyjadrili podporu ľudom, trpiacim týmto zákerným ochorením.V Komárne 03.12.2018

Katarína Rosičková