Súťaž - Správa pre Červené stužky

Cirk. ZŠ Ž.Bosniakovej

Nám. hrdinov 6
94201 Šurany

Aktivity, ktoré sme na našej škole uskutočnili:
- 30. 11. 2018 si žiaci vypočuli rozhlasovú reláciu zameranú na problematiku
HIV a AIDS
- symbol kampane ČERVENÚ STUŽKU si všetci žiaci i učitelia našej školy
pripli 3. 12. 2018, ako znak solidarity s ľuďmi bojujúcimi s touto zákernou
chorobou
- v priestoroch školy bol nainštalovaný prezentačný panel s informáciami
o tomto ochorení, o spôsoboch prenosu vírusu HIV, o ochrane
pred infikovaním sa
- v 8. A, 8. B a v 9. ročníku sa v spolupráci so Slovenským Červeným krížom
uskutočnila prednáška a následná diskusia o danej problematike
- žiaci 7. ročníka absolvovali veku primeranú prednášku o danej problematike a
pozreli si dokument Anjeli, ktorý zachytáva život ľudí postihnutých týmto
ochorením a prácu slovenských misionárov pri zmierňovaní ich utrpenia
a osvety
- žiaci z nižších ročníkov sa s danou témou oboznámili činnosťou v krúžku Malý
záchranár
- fotografie z aktivít boli zverejnené na stránke školy

Zhodnotenie akcie: Celoslovenskú kampaň Červené stužky, ktorú organizuje svetová zdravotnícka organizácia WHO, každoročne podporuje aj naša škola. Všetky aktivity smerujú k zvyšovaniu informovanosti žiakov o víruse HIV a ochorení AIDS, o spôsoboch prenosu vírusu HIV a o ochrane pred infikovaním sa . Veľkým prínosom je aktívna spolupráca našej školy so Slovenským Červeným krížom.

Mgr. Kristína Patkósová