Súťaž - Správa pre Červené stužky

Súkromná stredná odborná škola

Sidónie Sakalovej 182
014 0 Bytča

Červené stužky

V našej škole,SSOŠ podnikania v Bytči, sa v decembri uskutočnila akcia červené stužky. Bola určená pre všetkých, t. j. študentov a pedagógov.Pozostávala z niekoľkých častí:
1. Úvod –Privítanie všetkých zúčastnených a predstavenie témy HIV/AIDS
2. Prednáška -Prezentácia, ktorá obsahovala informácie o symbole – o červenej stužke, odborné informácie o víruse HIV, o jeho formách, štruktúre, genetickej informácii, vzhľade, o podozrení na infekciu a prvých príznakoch, o spôsoboch prenosu infekcie – zdôraznili sme aj spôsoby, pri ktorých sa infekcia neprenáša, boli uvedené štatistiky výskytu ľudí s HIV vírusom/AIDSOM vo svete aj na Slovensku a internetové adresy ohľadom informácií o danej problematike
3. Film Anjeli - Krátka informácia formou listuo filme
4. Premietnutie filmu Anjeli
5. Záver -Prečítanie listu z Misie sv. Jána v Barbertone
6. Test -Hromadné „preverenie“ odbornej zdatnosti ohľadom získaných informácií z prezentácie a odmenenie troch najlepších študentov
7. ŽIVÁ ČERVENÁ STUŽKA-Poslednou aktivitou bol presun všetkých zúčastnených pred budovu školy a vytvorenie živej červenej stužky, ktorú sme zdokumentovali fotografiou.

Ing. Blanka Porubcová