Súťaž - Správa pre Červené stužky

SOŠ dopravná

Rosinská cesta 2
010 08 Žilina

KAMPAŇ ČERVENÉ STUŽKY


Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS a zároveň symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS.
Stalo sa už každoročnou jesennou tradíciou, že sa žiaci našej školy zapájajú do tejto kampane, a preto sa dňa 28.11.2018 zúčastnili už 12. ročníka tejto celoslovenskej kampane, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Obvodného úradu v Žiline a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline.
V mestskom úrade v Žiline bola realizovaná jedna z aktivít tejto kampane, a žiaci sa tak zúčastnili odbornej prednášky na tému HIV/AIDS, dozvedeli sa o pomoci pre chorých na AIDS a súčasťou bola aj zaujímavá prednáška o obchodovaní s ľuďmi.
Poďakovanie patrí žiakom z III. BP triedy za ich účasť na stretnutí a všetkým, ktorí si v tento deň pripli červenú stužku.


PaedDr. Milučká Monika

PaedDr. Milučká Monika