Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola M.R.Štefánika

SNP 3
90028 Ivanka pri Dunaji

Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji sa aj tento rok zapojila do dvanásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky. Počas veľkej prestávky sme vytvorili na školskom dvore veľkú Živú červenú stužku. Žiaci jednotlivých tried si vytvorili aj samostatne svoje živé červené stužky na chodbe školy. Ďalšou našou aktivitou bolo vytvorenie červenej stuhy z malých červených stužiek podľa počtu žiakov v triede na dverách tried.

Mgr. Iveta Pitáková