Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola, V. Javorku 32, Žilina

Vendelína Javorku 32
01001 Žilina

V školskom roku 2018/2019 sa na našej škole na podporu kampane Červené stužky zorganizovali nasledujúce aktivity:
- umiestnenie plagátu na viditeľnom mieste (vstup do školy)
- triednické hodiny zamerané na protidrogovú tematiku
- relácia v školskom rozhlase
- vyhlásenie "Červeného dňaˇna škole
- zapojenie sa do tvorby živej červenej stužky
- informovanie o účasti v kampani na stránke školy, v školskom časopise
- vlastná aktivita - tvorba gifov s témou Červené stužky
Vďaka tejto kampani získavajú žiaci dôležité informácie o HIV a AIDS, hľadajú informácie ohľadom prevencie, rozvíja sa u nich empatia a zmysel pre zodpovedné konanie. Veľa žiakov si vďaka kampani ujasní pojmy AIDS a HIV a zistí, že ľudia trpiaci touto chorobou pokiaľ sa správajú zodpovedne, nemusia byť vylúčení zo spoločenského života a nemusíme sa im vyhýbať.

Mgr. Lucia Turčáková Michalková