Súťaž - Správa pre Červené stužky

Gymnázium bilingválne

Tomáša Ružičku 3
01001 Žilina

Dobrý deň, 29.11.2018, bol deň, kedy sme sa rozhodli zviditeľniť svetový deń boja proti AIDS a to informovaním o chorobe prostredníctvom nástenky, rozdávaním červených stužiek a samozrejme vytvorením Živej červenej stužky. Ako hovoria fotografie, najprv som žiakov trošku podirigovala :) a potom výsledok vidíte na druhej fotografii.
Ďakujeme za príležitosť takouto formou informovať žiakov a prajeme Vám veľa úspechov.
Za Gymnázium bilingválne, Mária Beňušová, výchovná poradkyňa.

Mária Beňušová