Súťaž - Správa pre Červené stužky

Stredná zdravotnícka škola

M.Hattalu 2149
02601 Dolny Kubín

Aj naša škola SZŠ v Dolnom Kubíne sa zapojila do kampane Červené stužky.V rámci kampane sme realizovali nasledovné aktivity:
-vyhotovenie nástenky s umiestnením plagátu kampane
-premietnutie DVD Anjeli študentom 1.roč.
-premietnutie DVD In Your face študentom 2.roč.
-rozhlasová relácia na tému HIV/AIDS, informácia o kampani Červené stužky
-účasť na stretnutí dvanásteho ročníka kampane Červené stužky v Žiline 28. novembra
2018
-zhotovenie a nosenie červenej stužky

Mgr.Tatiana Olbertová