Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola

Adyho 6
94301 Štúrovo

Základná škola Štúrovo sa už tradične aj tento rok zapojila do kampane Červené stužky. V piatok 30. novembra sa na chodbe školy každú hodinu striedali do červena oblečení žiaci a učitelia II. stupňa, pre ktorých boli pripravené zaujímavé aktivity spojené s užitočnými poznatkami.Ako prvá to bola beseda, ktorú pre nás pripravili žiačky deviateho ročníka. Žiakov oboznámili s históriou, formami prenosu,
a prevenciou pred touto chorobou, premietli DVD Anjeli. Potom nasledoval test, ktorý mal preveriť znalosti žiakov o chorobe AIDS. Na chodbe školy sme pripravili nástenku s informáciami o tejto zákernej chorobe. Najpôsobivejšou aktivitou bolo vytvorenie živej červenej stužky. Tu sme sa mohli presvedčiť akú silu silu má dav a spolupráca.Počas minúty ticha sme rozmýšľali o tom, či dnešná konzumná spoločnosť ponúka všetko, čo človek potrebuje.

Mgr.Jana Baťalíková