Súťaž - Správa pre Červené stužky

Reedukačné centrum

Prílepská 6
95301 Zlaté Moravce

SPRÁVA PRE ČERVENÉ STUŽKY
Súčasťou reedukačného centra je ZŠ a SOŠ. Škola a výchova navzájom kooperuje a spoločne organizujeme rôzne aktivity, ktoré podporujú reedukáciu dievčat umiestnených v tomto zariadení. Každoročne sa zapájame do kampane „Červené stužky“ a niektoré aktivity sa už stali tradíciou. V tomto školskom roku sme sa zamerali na:
• Umiestnenie plagátu na hlavnej chodbe v škole;
• Vytvorenie nástenky s tematikou HIV a AIDS;
• Tvorba a nosenie červených stužiek;
• Školské kolo výtvarnej súťaže „LOGO pre ČERVENÉ STUŽKY“, víťazné práce odoslané do súťaže;
• Bedmintonový turnaj, správa odoslaná do súťaže „Športom pre Červené stužky“;
• Premietanie filmu „Anjeli“ spojená s prednáškou HIV a AIDS a bezpečné správanie, beseda;
• Testovanie žiačok o HIV a AIDS;
• Beseda s policajtkou – „Násilie páchané na ženách“;
• Beseda s pracovníčkou z ÚNZ – „Zdravý spôsob života“;

Mgr. Miroslava Zlatňanská

Mgr. Miroslava Zlatňanská